YÜKLENİYOR


Atıktan Türetilmiş Yakıt

Tesise kabulü yapılan kalorifik değere sahip atıklar kırma işlemlerinden geçirilip, metal vb. atıklardan ayrılır.


Atık kabulü için yapılan atıkların taşındığı araçlar güvenli bir şekilde fabrika sahası içine alınır ve kantara giriş yapar. Boşaltım işlemi biten araçlar kantara tekrar giriş yapar ve imzalanan evraklar ile fabrika sahasını terk eder,


Gelen atıklar ambalaj tip ve etiketlerine göre ayrı ayrı alanlarda stoklanır,


Çıkış ürünümüzün kalori değerinin dengeli olması için laboratuvar biriminin belirlediği reçete dahilinde kırma tesisinin bir öncesinde yer alan atık karıştırma sahasında ekskavatör ile karışım yapılır,


Karışım yine ekskavatör aracılığı ile kırma tesisinin ilk bölümü olan ön kırıcıya beslenir ve ön kırıcıdan geçen atıklar konveyör bant üzerinde ilerlerken, konveyör bant hattı üzerine konmuş manyetik separatör aracılığı ile içinde bulundurduğu metaller tekrar kontrol edilerek varsa ayrım yapılır,


Tüm metal ve demir dışı metallerden ayrılan atıklar kırıcıda kırılır ve çıkan ürün otomatik bir taşıyıcı ile tır veya kamyon kasasına dolar,


Atıktan türettiğimiz bu yakıt lisanslı araçlarımız ile çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanımak üzere yola gönderilir.