YÜKLENİYORÇED Kapsam Dışı Yazısı

1.   “KAPSAM DIŞI YAZISI” bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

     – Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi+ kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek II listesinde belirtilen eşik değer üzerinde kalıyor ise PTD hazırlatılması gerekmektedir. Ek I deki eşik değer üzerinde kalıyorsa ÇED Başvuru Dosyası hazırlatılmalıdır.2.   “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” (Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek II kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

      – Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

      – Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise mevcut kapasite+ kapasite artışı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.3.  "ÇED OLUMLU” (ÇED Başvuru Dosyası Hazırlanan ve ÇED Yönetmeliğine göre Ek I kapsamında olan işletmeler) Kararı bulunan işletmelerde kapasite artışının olması durumunda,

      – Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek II listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak yine Proje Tanıtım Dosyası hazırlatılmalıdır.

      – Planlanan artış veya artışlar toplamı ÇED Yönetmeliğinin Ek I listesinde yer alan eşik değer üzerinde ise sadece kapasite artışı/ artışlar toplamı baz alınarak ÇED Dosyası hazırlatılmalıdır.