YÜKLENİYORÇevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

• Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
• İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması,
• Geçiçi Faaliyet Belgelerinin Alınması,
• Çevre İzin ve Lisans Belgelerinin Alınması,
• Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması,
• Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması,
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlandırılması,
• Endüstriyel (Tehlikeli & Tehlikesiz) Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması,
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Eğitim Çalışmalarının Yapılması,
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Özendirici Faaliyetlerin Düzenlenmesi,
• Çevre Mevzuatları Kapsamında Beyan / Bildirim Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi,
• Atıksu Görüş Yazısı / Deşarj İzin Belgelerinin Alınması,
• Kütle Denge Tablolarının Doldurulması / Tesis Yetkilililerine Yönelik Eğitim Çalışmaları,
• ÇED Görüş Yazılarının Alınması,
• Çevresel Risk Değerlendirmesi ve Raporlandırma,
• Yasal Şartlar Tablolarının Hazırlanması,
• Atık Sahalarının İlgili Mevzuatlara Uygun Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri,
• Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanmasına Yönelik Planlama ve Eğitim Hizmeti,
• Atık Gönderim Çalışmalarının Organizasyonu,