YÜKLENİYORKapasite Raporunun Alınması

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 2 yıldır.Kullanıldığı Yerler

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır.Kapasite Raporları, sanayiciliğin belgelenmesine yönelik:

• Sanayi Sicil Belgesi
• Yatırım Teşvik Belgesi
• Dahilde İşleme İzin Belgesi
• Yerli Malı Belgesi
• Gıda Sicil Belgesi
• İmalatçı Belgesi
• İmalat Yeterlilik Belgesi vb. belgelerinin düzenlenmesinde ve bu sayede;
• Ucuz Elektrik Kullanımı
• İhracat Teşviki İşlemleri
• Gümrük İşlemleri
• Kamu İhalelerindeki İşlemler
• Vergi İncelemelerindeki İşlemler
• Fuar Giderlerinin Karşılanması
• DİİB Kapsamasında Uygun Hammadde Temini
gibi sanayicilere sağlanan avantajlardan yararlanabilmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca ülkemizin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.